Badania wizualne by zadbać o stan techniczny budynku

Bielamowicz   13 czerwca 2018   Możliwość komentowania Badania wizualne by zadbać o stan techniczny budynku została wyłączona

Aby móc ocenić stan, w jakim znajduje się jakiś przedmiot, potrzebne są odpowiednie badania. Jeśli chodzi o stan techniczny, to jednymi z najbardziej popularnych są badania wizualne.

Etapy badań wizualnych

Zadaniem tego typu zadań jest zawsze ocena cech danego obiektu. A o jakich cechach mowa? Głównie o nieciągłości oraz wszelkiego rodzaju zniekształcenia. Takie badanie, tam gdzie się da, przeprowadza się gołym okiem. A tam, gdzie sam wzrok nie wystarcza, wykorzystuje się między innymi narzędzia optyczne czy pomiarowe.
Mówiąc o badaniach wizualnych należy podkreślić, że składają się one z kilku ściśle połączonych ze sobą etapów. Pierwszym etapem jest dokładne zapoznanie się z obiektem, a także optymalnymi jego paramimiami. Później następuje dobór metody oraz sprzętu, które mają pozwolić badanie wykonać niezwykle precyzyjnie. Dopiero później przeprowadza się badania, a podsumowaniem ich staje się sporządzony przez osobę badaną raport, który uwzględnia wszystkie badane cechy i parametry.
badania wizualne

Zdalne bądź bezpośrednie badania wizualne

Badania wizualne ze względu na dostępność badanych obiektów dzielą się na bezpośrednie oraz zdalne. Te pierwsze wykonuje się wyłącznie do oceny stanu powierzchni, która jest bezpośrednio dostępna dla naszego wzroku. Wszelkie patologiczne zmiany, takie jak pęknięcia czy korozje muszą być widzialne gołym okiem. Badania względne są natomiast przeprowadzane na powierzchniach wewnętrznych bądź zewnętrznych, ale niedostępnych na przykład poprzez promieniowanie, które je otacza. Przy tego typu trudno dostępnych powierzchniach wykorzystanie sprzętu specjalistycznego jest więc nieodłączne.
Jeśli i my potrzebujemy, by ktoś dokonał precyzyjnej oceny stanu jakiegoś obiektu, powinniśmy poprosić o pomoc fachowca. On z pewnością oceni dokładnie wszelkie parametry obiektu, dojrzy to, czego my sami moglibyśmy nie zobaczyć i oceni obiektywnie całość.

http://www.laboratorium-ndt.pl/page/badania-wizualne-vt-/