Kodeks, a ubezpieczenia

Bielamowicz   2 marca 2016   Możliwość komentowania Kodeks, a ubezpieczenia została wyłączona

Pracując w korporacji aktuarialnej poznałem kilkoro ludzi którzy skończyli prawo. Z trudem się dziwować – radca prawny jest nieodzowny w niemalże każdej firmie, przede wszystkim, jeżeli firma ta frapuje się sprzedażą ubezpieczeń. Musi wówczas na początek dbać o to, by treść umów była zgodna z naszym prawem – gdyby zaistniała niezgodność ofiarowałoby to podstawę do podważenia umowy przed trybunałem. Jakikolwiek klient, jaki byłby niezadowolony z sumy odszkodowania, zdołałby w tej sytuacji z naturalnością wygrać kwestię o zwrot składki aktuarialnej oraz utworzyć precedens dla dodatkowych – firma w lakonicznym okresie musiałaby upaść.


Prawnik jest także potrzebny po to, aby reprezentować ubezpieczyciela przed sądem. W tak specyficznej branży, jak ubezpieczeniowa, konflikty przydarzają się na każdym kroku. Dodatkowo sama swoistość języka polskiego działa, że poniektóre sformułowania można interpretować z wysoką dozą dowolności – mimo że autorzy Ogólnych Warunków Ubezpieczenia przeważnie niesłychanie dbają o to, ażeby znaczenie wszystkich stosowanych w przekazie pojęć pozostało dokładnie doprecyzowane, to Chociaż zawsze pojawi się ktoś, kto będzie rozumiał je inaczej a wówczas o tym, kto ma rację, musi uradzić trybunał.


Jeżeli każdy sądzi, iż klient kierując do sądu sprawę przeciw ubezpieczycielowi stoi na utraconej pozycji, to się grubo myli. Wspaniałym przykładem sprawy przewodzonej przez klienta towarzystwa ubezpieczeniowego do trybunału jest sprawa zwrotu kosztu pojazdu zastępczego przy szkodach z odpowiedzialności cywilnej. Zgodnie z ustawą oraz orzecznictwem Sądu Najwyższego ubezpieczający ma zobowiązanie pokryć ponoszone w związku z tym przez użytkownika koszta. Zakłady ubezpieczeniowe nagminnie unikają wypłacania tego rodzaju zapłat, bo oszczędności z tego tytułu są wyższe aniżeli koszta połączone z sądowymi stratami. Mnogość klientów albo nie zdaje sobie sprawy z tego, iż ma do tego rodzaju roszczeń kompletne prawo, lub nie ma ochoty na wyniszczającą psychicznie potyczkę, jaka nie licząc nerwów pożera mnóstwo czasu i pieniędzy, co do których nie wiadomo, czy się zwrócą.

Źródło: radcaprawny-skiba.pl